Phim Anh Hùng Địa Lôi trọn bộ

Phim Anh Hùng Địa Lôi trọn bộ

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49

Phim anh hùng địa lôi trọn bộ.

Diễn Viên: Ninh Tịnh, Vương Tân Quân, Trịnh Viên Nguyên.

Năm 1943, cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc của Nhật Bản đang đi vào bế tắc. Quân địch thực hiện chính sách Tam Quang, điên cuồng càn quét miền Bắc Trung Quốc. Triệu Chấn Thiên, một thanh niên đầy nhiệt huyết ở làng họ Triệu, cùng dân làng vùng lên. Tổ chức kháng chiến, anh được truyền cảm hứng, giúp đỡ bởi chính ủy Quân Bát Lộ – Tô Đồng và chuyên gia bom đạn – Lôi Văn Tuấn. Họ đã thành lập đội du kích chống Nhật đầu tiên ở Bình Cốc.

Triệu Chấn Thiên đã vận dụng việc sử dụng bom mìn điêu luyện của mình. Thổi bay những kẻ xâm lược, gây tiếng nổ lớn ở miền Bắc Trung Quốc. Những anh hùng địa lôi trong đội do Triệu Chấn Thiên lãnh đạo đã chiến đấu anh dũng, không ngại hy sinh để bảo vệ nước nhà, người dân. Cùng liên kết lực lượng yêu nước khắp nơi để thống nhất mặt trận. Huy động quần chúng nhân dân, triển khai các chiến thuật chiến tranh du kích, chiến tranh bom mìn. Chiến tranh chim sẻ nhằm đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi nước nhà, hỗ trợ đội Quân Bát lộ hoàn thành nhiệm vụ.

https://www.youtube.com/watch?v=3cHO_nuLXZo

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE