Triệu Lệ Dĩnh | HOA THIÊN CỐT trọn bộ

Phim HOA THIÊN CỐT trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50

Diễn viên: Triệu Lệ Dĩnh, Mã Khả, Hoắc Kiến Hoa, Tưởng Hân.

Nội Dung : Phim Hoa Thiên Cốt vừa chào đời đã mang trên mình mùi hương đặc biệt; lớn lên nàng rời khỏi kết giới đến Thục Sơn bái sư học nghệ. Đồng hành cùng nàng là thư sinh Đông Phương Úc Khanh và linh sủng Đường Bảo. Trải qua khảo nhiệm, Hoa Thiên Cốt trở thành đệ tử của Bạch Tử Họa. Những ngày tháng sống cùng chàng, Tiểu Cốt nảy sinh tình cảm với sư phụ, vì muốn giải độc cứu sư phụ mà tập hợp thập phương thần khí; vô tình thả Yêu thần xuất thế, phạm phải tội nặng bị lưu đày ra Man hoang. Sau này Hoa Thiên Cốt hóa Yêu thần, cùng Bạch Tử Họa mở ra mối tình sư đồ ngược luyến.

https://www.youtube.com/watch?v=0TZSe6iGoCQ

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE