Phim HUYỀN THOẠI XÀ THẦN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35

Phim thái lan HUYỀN THOẠI XÀ THẦN trọn bộ.

Diễn viên : Pinky Savika Chaiyadej , Art Pasut Banyam , Mungkorn Paphawin Hongcheon , Fluke Jira Danbawornkiat.

Tuyên truyền thành phố Nakusa được bảo vệ bởi 4 gia tộc Xà Thần; tượng đầu Xà bị đánh mất là lúc thành phố sụp đổ và chìm sâu dưới dòng sông Mê Kông. Hàng nghìn năm sau, con người bắt đầu tìm kiếm sự thật tồn tại về nó; tham vọng chiếm hữu sức mạnh của 4 Xà Thần. Songpop một tay buôn đồ cổ chuyên làm giả cổ vật bán cho các đại gia.

CLOSE
CLOSE