Phim THANH TRA SIÊU ĐẲNG Full

Phim THANH TRA SIÊU ĐẲNG

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Nội Dung phim THANH TRA SIÊU ĐẲNG câu chuyện được cải biên từ danh tác Thất Hiệp Ngũ Nghĩa; lấy bối cảnh giả tưởng tại Đức Thành. Kiểm sát viên độc lập Bao Chính, thanh tra Công Tôn Trạch, điều tra viên Triển Siêu; pháp y Cherry Hồ cùng nhau điều tra các vụ án “Lá thư màu xanh”, “Đồ cổ bị đánh tráo”, “Ly miêu tráo con”… Đồng thời phải đối đầu với kẻ địch mạnh nhất: tổ chức Mắt Khổng Tước. Sau cùng, họ đã phá tan âm mưu xấu xa của kẻ ác; buộc chúng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

https://www.youtube.com/watch?v=bLOfO5vzLRE
CLOSE
CLOSE