Tình Án Cổng Rồng Full | Tiếng Việt – Giải cứu con gái Thủ Tướng

Tình Án Cổng Rồng Full | Tiếng Việt - Giải cứu con gái Thủ Tướng

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Bộ phim hành động Tình Án Cổng Rồng xen kẽ yếu tố phim tình cảm. Phim gây rất nhiều sự tò mò cho người xem, tại sao lại có sự kiện nổ bom dinh thự Thủ tướng? Sự xuất hiện của Kim Tương Ngọc đóng vai trò gì? Bí mật gì ẩn giấu trong Long Môn Thành Trại? Tất cả sẽ được hé mở và có câu trả lời; trong khi theo dõi toàn bộ sự kiện trong phim Tình Án Cổng Rồng.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE