HUYNH ĐỆ SINH TỬ Full | Phim Võ Thuật Kháng Nhật Hấp Dẫn

892

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29

HUYNH ĐỆ SINH TỬ

Phim HUYNH ĐỆ SINH TỬ: Phùng Chiếm Sơn là đại ca cầm đầu thổ phỉ, hào sảng dũng cảm; rất hận người Nhật, tham gia cách mạng, quyết hy sinh thân mình vì nước. Trong một trận chiến, anh vô tình gặp và nảy sinh tình cảm với Xuân Thược. Một cô gái luôn phấn đấu hết mình vì ước mơ, đồng thời còn kết giao với một đảng viên ngầm của đảng cộng sản là Tạ Bá Dân. Vì Xuân Thược, Phùng Chiếm Sơn nhiều lần nhảy vào hiểm nguy, cứu cô thoát khỏi hoạn nạn.