KHOÁNG SƠN PHONG HỎA – Trọn bộ | Phim Chiến Tranh

1,092

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28

KHOÁNG SƠN PHONG HỎA

Phim KHOÁNG SƠN PHONG HỎA kể về cả nhà Hứa Trí Võ đến Đông Bắc; gặp thiếu Dương gia Khưu Tiểu Uyển, anh hùng cứu mỹ nhân, Khưu Tiểu Uyển phải lòng Hứa Trí Võ. Trong lúc khai hoang, Hứa gia phát hiện mỏ khoáng sản dưới lòng đất. Hứa Trí Võ và Hồng Thọ Tuyên khai thác khoáng sản, ân oán tình thù cũng bắt đầu từ đây. Thế lực Nhật Bản lần mò đến khu mỏ, âm mưu chiếm đoạt.