Phim Bộ Kháng Nhật | NỮ CHIẾN BINH XUẤT KÍCH Full

3,322

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Phim NỮ CHIẾN BINH XUẤT KÍCH

Đạo diễn: Tô Châu.

Diễn viên: Hàn Tuyết, Từ Bách Hủy, Lý Siêu.

Phim NỮ CHIẾN BINH XUẤT KÍCH kể về thời kỳ đầu chiến tranh kháng Nhật; quốc dân đảng thành lập một đội hành động nữ đặc biệt có tên Thập Tam Thoa. Họ là những con người gan dạ hơn người, năng lực siêu phàm; dần dần bị thu hút bởi đảng cộng sản và quyết định gia nhập đội ngũ kháng Nhật.

https://www.youtube.com/watch?v=SLROSjMTD3M