Phim Mới 2022 | BIỆT ĐỘI DU KÍCH Full

2,164

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Phim BIỆT ĐỘI DU KÍCH

Đạo diễn: Trần Vỹ Tường.

Diễn viên: Chu Vịnh Đằng, Ngụy Xuân Quang, Vương Hinh Khả.

BIỆT ĐỘI DU KÍCH (Kháng Chiến Của Tôi) xoay quanh cuộc tranh đoạt văn vật; kể về một nhóm tiêu sư thề chết bảo vệ văn vật quốc gia; kết hợp với nhóm thổ phỉ kháng Nhật trở thành đội du kích Tân tứ quân; dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Nhiếp Thiên Minh, họ cùng nhau chiến đấu với quân Nhật.