Phim CHIẾN BINH TRUYỀN KỲ trọn bộ

1,649

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45

Phim CHIẾN BINH TRUYỀN KỲ trọn bộ

Phim CHIẾN BINH TRUYỀN KỲ kể về câu chuyện xâm nhập vào lòng địch; và tiêu diệt quân địch của Triệu Truyền Kỳ. Triệu Truyền Kỳ nhận lệnh từ cấp trên, mang theo hồ sơ trở về quân khu nhận nhiệm vụ quan trọng. Giữa được gặp phải mai phục, bất đắc dĩ đốt bỏ hồ sơ; Triệu Truyền Kỳ trở về quân khu nhưng không thể chứng minh được thân phận của mình. Từ đó xảy ra hiểu lầm.

Đạo diễn: Hải Đốn; diễn viên: Hải Đốn, Ông Hồng, Triệu Hằng Huyên.