Phim kháng nhật ĐẶC CÔNG ĐẠI CHIẾN trọn bộ

763

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24

Phim kháng nhật ĐẶC CÔNG ĐẠI CHIẾN trọn bộ

ĐẶC CÔNG ĐẠI CHIẾN (Mật Chiến Nga My) kể về thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2; văn vật quốc bảo ở cố cung bị vận chuyển đến núi Nga My Tứ Xuyên. Trong số văn vật này, truyền thuyết có một con dấu ẩn giấu bí mật về kho báu; từ đó thu hút gián điệp Nhật Bản đi tìm kiếm. Diệp Chiêu mang theo ba thân phận đến núi Nga My; sau đó cùng với Thẩm Tiệp giả làm vợ chồng dưới sự sắp xếp của tổ chức.