PHIM MỚI 2022 | TRU TÂM LỆ Full | Phim Cổ Trang

2,975

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53 | Tập 54 | Tập 55 | Tập 56

PHIM TRU TÂM LỆ

Phim Bộ Cổ Trang Thần Thoại Trung Quốc TRU TÂM LỆ Hay Nhất 2022.

Chuyện tình của một hoàng tử và một thánh vu nữ châm ngòi cho những âm mưu chính trị; sớm đưa họ vào một chiều thời gian và không gian khác.

Số tập 56 tập.

https://www.youtube.com/watch?v=D3znfzNSwI4