Phim Hành Động SINH TỬ TRUY KÍCH Full

1,524

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Phim Hành Động SINH TỬ TRUY KÍCH Full

Phim SINH TỬ TRUY KÍCH Phim Hành Động Kháng Nhật.

Đạo diễn: Lý Ấn.

Diễn viên: Tiểu Trương Đạc, Ngưu Lệ Yến, Lưu Tiểu Phong.

Phim SINH TỬ TRUY KÍCH (Sinh Tử Liên) kể về Võ Thập Tam; ở Thương Châu Hà Bắc vì mối thù giết vợ mà thề phải làm binh giết quân Nhật. Trên đường đầu quân đi nhầm vào chiến trường, được Bát Lộ quân cứu rồi gia nhập đội quân. Trong trận càn quét lớn, Bộ của Võ Thập Tam mất liên lạc với Đại bộ đội. Bọn họ vừa đánh vừa lút, sau khi đột phá vòng vây Võ Thập Tam tập hợp người. Bởi vì mọi người đến từ 5 Liên khác nhau nên gọi là “Tân Ngũ Liên”.

https://www.youtube.com/watch?v=4N7icrt5C0k